Zamknij
Strona główna Stwórz koszulę Projekty Bon Inspiracje O nas Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARLONKOSZULE.PL
Obowiązujący od 1 grudnia 2021 r.

I Postanowienia ogólne

1. 1. Właścicielem sklepu internetowego marlonkoszule.pl (zwanego dalej Sklep Internetowy) jest:
Marlon Sylwia Bożęcka
ul. Aliny 2/3, 65-329 Zielona Gora
NIP : 9730944072
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w walucie PLN i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe i przygotowywane po złożeniu zamówienia przez Kupującego zgodnie z podaną specyfikacją. To oznacza, że produkty są personalizowane, wykonane na zamówienie indywidualne.
4. Zamówienia są składane przez stron ęinternetową dostępną pod adresem marlonkoszule.pl, a następnie realizowane w szwalni Tailorsky mieszczącej się na terenie Polski. Dostawa za granicę jest możliwa i ustalana indywidualnie ze Sklepem Internetowym.
5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów oraz wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych. Ostateczna cena, wiążąca dla obu stron transakcji, jest podana w momencie składania zamówienia w podsumowaniu. Podana cena jest także potwierdzona na paragonie (lub fakturze VAT) dołączanym do zamówienia.

II Realizacja zamówienia

1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez wybór gotowego projektu koszuli i podanie wymiarów lub zaprojektowanie koszuli w konfiguratorze i podanie wymiarów, a następnie poprzez dodanie produktu do koszyka.
2. Realizacja zamówienia jest możliwa po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych, formy dostawy i sposobu płatności.Następnie w podsumowaniu zamówienia Kupujący ma możliwość sprawdzenia wprowadzonych danych, ceny brutto do zapłaty i kosztów dostawy. Zamówienie jest realizowane po jego potwierdzeniu przez Kupującego poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, nie licząc przerw technicznych.
4. Zamówienia można składać jako zarejestrowany klient lub jako gość.
5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli dane podane przez Kupującego są niepełne i uniemożliwiają jego realizację. W przypadku odstąpienia od realizacji Sklep Internetowy informuje o tym fakcie Kupującego i wskazuje powód. Jeśli Kupujący uzupełni brakujące dane, Sklep Internetowy może przyjąć zamówienie i skierować je do realizacji.
6. Czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.
7. Kupujący jest informowany o zmianach w statusie realizacji zamówienie poprzez wiadomość na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

III Warunki płatności i dostawa zamówienia

1. Płatność za zamówienie możebyć dokonana przelewem online lub kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest Przelewy24.
2. W trakcie składania zamówienia Kupujący wybiera formę dostawy. Opłata dostawy jest wyświetlana obok formy dostawy.
3. Zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego przy ul. Kożuchowskiej 20b w Zielonej Górze po umówieniu na termin indywidualny. W celu umówienia spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 730 100 101.
4. W przypadku nieodebrania zamówienia Kupujący jest informowany o próbie doręczenia przez firmę kurierską telefonicznie, na numer telefonu podany podczas składania zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki Sklep Internetowy kontaktuje się z Kupującym w celu wyjaśnienia sprawy.
5. Kupujący jest informowany o wysyłce zamówienia drogą mailową i proszony o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub produktu Kupujący powinien zgłosić to kurierowi i spisać protokół szkody oraz zgłosić ten fakt Sklepowi Internetowemu.

IV Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Zgodnie z Art. 38 Ustawy o Prawach Konsumentach prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w momencie, gdy przedmiotem umowy jest produkt spersonalizowany, wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją Kupującego. W związku z tym koszula zamówiona w Sklepie Internetowym nie podlega zwrotowi.
2. Reklamacja produktu może wynikać z niezgodności produktu z umową. Termin zgłoszenia poprawek wynosi 14 dni od momentu odebrania przesyłki.
3. Kupujący może składać reklamację na adres info@marlonkoszule.pl, podając imię i nazwisko, datę złożenia zamówienia, reklamowany produkt i powód reklamacji. 
4. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres Sklepu Internetowego na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszt przesyłki reklamowanego produktu zostanie zwrócony.
 5. Sklep Internetowy ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź otrzymuje Kupujący na adres e-mail lub telefonicznie.
 6. Sklep Internetowy oferuje gwarancję dopasowania, na podstawie której produkt jest poprawiany, aż spełni wymagania Kupującego.


V Ochrona danych osobowych.

1. W momencie złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Sklepu Internetowego jego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska, wymiarów koniecznych do stworzenia produktu, numeru telefonu, adresu do wysyłki i wystawienia potwierdzenia zakupu. Dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy między stronami.
2. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości,że odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych przez Administratora Danych Osobowych Sklepu Internetowego.
4. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należy tą starannością oraz chronione przed dostępem przez osoby nieuprawnione.
5. Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania usunięcia danych osobowych.
6. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sklepem Internetowym a Kupującym. Jego treść jest wiążąca dla obu stron
2. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez wiadomość na adres e-mail.
3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem są stosowane odpowiednie przepisy prawa.